HIV/AIDS programma

Om  medicatie te kunnen verstrekken in een groot gebied waar transport altijd een probleem is, gaat het HIV/AIDS-team er dagelijks op uit. Tijdens deze bezoeken aan de periferie worden veel mensen begeleid en worden vrijwilligers getraind om lotgenoten bij te staan. Vanuit het Villa Maria Hospital worden de AIDS-patiënten in de regio begeleid. Het gaat om meer dan 6000 mensen, waarvan een derde via het ziekenhuis AIDS-remmers krijgt verstrekt.

Daarnaast worden mensen gemotiveerd om zich op vrijwillige basis te laten adviseren over HIV en gemotiveerd zich hierop te laten testen. Dit programma wordt voor het overgrote deel betaald door CRS (Catholic Relief Services), een door de Amerikaanse overheid gesponsorde organisatie.

Weeraba is ook betrokken Het SilC-project van het HIV/AIDS-team van het Villa Maria Hospital. SILC staat voor: Savings an Internal Lending Communities. Dit project wordt sinds 2008 financieel ondersteund door de Stichting Limburgsch Protestantsch Kindertehuis met een jaarlijks bedrag van €4000,- .

Het doel van het project is: gezinnen die geconfronteerd worden met AIDS/HIV, ofwel doordat een gezinslid besmet is met AIDS/HIV ofwel doordat het gezin zorgt voor een weeskind waarvan de ouders zijn overleden aan AIDS, economisch te ondersteunen. Zij worden geholpen bij het opstarten van een zelfhulpgroep: een SILC-groep.Een SILC-groep bestaat uit zestien tot vijfentwintig deelnemers en gebruikt als spaargeld ingelegd geld van de leden om een spaar- en leenfonds op te bouwen. Een lid spaart verplicht wekelijks tussen de duizend en vijfduizend shillings (een tot vijf “shares”) (1 euro is 3300 shilling).De leden kunnen voor een specifiek doel een klein bedrag tegen een geringe rente lenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schoolgeld of geld om een bedrijfje te starten. Aangezien al het geld in de kas van de SILC-groep afkomstig is van de leden zelf, is er een grote sociale druk om het geleende geld ook weer terug te betalen. Door de groep wordt een aantal personen benoemd die verantwoordelijk zijn voor de administratie van het project. Op deze wijze biedt het project naast het leren sparen ook de mogelijkheid om ervaring op te doen met het dragen van verantwoordelijkheden en het leiden van een groep.Jaarlijks wordt het gespaarde geld, inclusief de rente, aan de leden terugbetaald. De leden leren op deze wijze dat het loont om het verdiende geld niet alleen maar uit te geven aan de dagelijkse behoeften.
Villa Maria SILC heeft inmiddels (gegevens mei 2012) met het door Weeraba gedoneerd geld, 90 groepen van 25 personen opgezet, totaal dus 2250 personen, 67% hiervan is vrouw en 72% is HIV/AIDS patiënt of patiëntverzorger.

Het Silc-project heeft ervoor gezorgd dat het percentage uitvallers van de Anti Retroviral Treatment (ART), Aids behandeling met medicijnen, over de laatste drie jaar is verminderd van 4,6% naar 2,5%. Daarnaast is het aantal patiënten dat regelmatig controles verzaakt gedaald van 22% naar 12%. Dit komt doordat patiënten meer financiële armslag hebben en daarmee betere mogelijkheden hebben voor medicatie en reiskosten naar een gezondheidscentrum.