Projecten

Stichting Weeraba heeft vanaf haar oprichting het ziekenhuis en de opleiding met de verschillende projecten geholpen.

Voltooide projecten:

aanschaf tweedehands DAF truck (1996)
De vrachtwagen betekende voor het ziekenhuis een flinke besparing van de transportkosten.

bouw garage (1998)
De vrachtwagen kon in de garage gestald worden om zodoende diefstal te voorkomen.

koeien en varkens ten behoeve van de N.T.S. (1999)
De leerling-verpleegkundigen van de N.T.S. zijn in de kost. Als bijdrage aan de begroting van de opleiding heeft Weeraba een stal, twee koeien en vier varkens geschonken. Dat levert: melk, kalfjes, biggetjes en vlees.

bijdrage aan de opleiding van Rose Nabbade tot tutor aan de N.T.S. (1999)
Mrs. Rose Nabbade is sinds 2012 plaatsvervangend hoofd van de opleiding.

bijdrage voor het volgen van de opleiding primary health care door de geneesheer en directeur van VMH Moses Male Kawuma, aan het Koninklijk instituut voor de tropen in Amsterdam (1999)
Deze cursus was bedoeld voor managers in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Dr. Moses Male Kawuma is erg te spreken over het effect dat deze cursus op zijn functioneren heeft gehad. Een volgende keer zou hij dezelfde (parallel)cursus het liefst in Nairobi volgen.

onderwijs in Basis Fysiotherapeutische beginselen op de N.T.S. (2001)
Een fysiotherapeut uit Voerendaal heeft zes weken les gegeven in de basisprincipes van fysiotherapeutische technieken op de N.T.S. Dit is erg gewaardeerd, maar stond toch te ver van het ‘normale’ curriculum, zodat er geen vervolg aan gegeven is.

gastenverblijf met restaurant (1998-2004)
in 2004 is het gastenverblijf met restaurant in gebruik genomen. Met de exploitatie van het gastenverblijf en het restaurant worden extra financiële middelen voor het ziekenhuis gegenereerd.

glas-in-lood raam ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het ziekenhuis (2002)
Dit raam werd gemaakt door Josje de Jong, één van de oprichters van Stichting Weeraba.

gevulde 12-voets-container (2004)
Stichting Weeraba kreeg herhaaldelijk goede tweedehands spullen aangeboden voor het ziekenhuis. In 2004 werd besloten deze op te sturen naar Villa Maria Hospital. Stichting Weeraba vulde de container zelf nog verder aan met lampen, een anesthesieapparaat voor de operatiekamer, bedden, een klein röntgenapparaat, kleding en andere voorwerpen.

renovatie kinderzaal (2004)
De kinderzaal is de afdeling waar de meeste opnames plaatsvinden. Een probleem was dat de kinderen allemaal, ongeacht hun aandoening, gebruik moesten maken van een grote ruimte. Slechts voor zeer besmettelijke zieken en kinderen met brandwonden waren er enkele aparte kamers beschikbaar. De kinderzaal is gerenoveerd waarbij de ruimte zo is ingedeeld dat opname van vier tot zes kinderen in één ruimte mogelijk werd. Daar mee voldeed het ziekenhuis aan de standaard eisen van de regering.

40 fietsen voor de community healthworkers van het HIV/AIDS project (2005)
Een actie van het Bernardinus College in Heerlen bracht voldoende geld op om veertig fietsen te doneren aan de comunity healthworkers van het HIV/AIDS project. Dit zijn lokaal getrainde dorpsbewoners, vaak zelf seropositief, die aan de basis staan van de begeleiding in de dorpen van de aidspatiënten. Ook zijn zij van groot belang bij het opzetten van allerlei activiteiten die de weerbaarheid (ook economisch) van de aidspatiënten vergroten en die mensen meer bewust maken van hun eigen mogelijkheden om aids te voorkomen.

kippenproject voor de N.T.S. (2008)
Het doel van dit project was om met de inkomsten uit de verkoop van kippen en eieren de financiële situatie van de NTS te verbeteren, waardoor er een aanvulling op het salaris kon worden gegeven. Het salaris van een gekwalificeerde docent werkzaam bij een regeringsziekenhuis is beduidend lager dan dat elders als docent verdiend kan worden. Om het verloop van docenten te voorkomen is aanvulling op het salaris belangrijk. Met behulp van Stichting Weeraba is een kippenren gebouwd.

fietsen voor veldwerk (2008)
In het kader van hun opleiding dienen studenten stage te lopen in de omliggende dorpen. Hiervoor zijn zo’n twintig fietsen aangeschaft.

tenten voor veldwerk (2008)
Regelmatig vinden stages en trainingsdagen in groepen plaats in ver afgelegen plaatsen. Overnachten is dan noodzakelijk. Hiervoor zijn drie tenten aangeschaft.

matrassen en bedden (2007)
Toen in november 2006 een groep donateurs op bezoek was bij Villa Maria Hospital, werd geconstateerd dat de bedden en matrassen hard aan vervanging toe waren. Op initiatief van één van onze donateurs werd een actie gestart om de matrassen en bedden in het ziekenhuis te vernieuwen. Deze actie leverde voldoende geld op voor het kopen van 120 matrassen en 75 bedden. De patiënten kunnen nu weer op een humane wijze verpleegd worden.

renovatie operatiekamer (2008)
In 2008 werd de renovatie van de operatiekamer afgerond. De looplijnen zijn beter, overbodige deuren zijn dichtgemaakt, er is airco en er is een kleedruimte voor het personeel gerealiseerd. De hygiëne in de ruimtes is fors verbeterd. ‘A dream came true’ was de opmerking van de chirurg.

zonne-energie (2008-2011)
In Uganda was lange tijd de voorziening van elektriciteit onvoldoende stabiel. Regelmatig viel het stroomnet dagelijks enkele uren uit. De operatiekamer, de apotheek en het laboratorium zijn volledig afhankelijk van elektriciteit en om het werk te kunnen blijven doen, werd bij stroomuitval gebruik gemaakt van generatoren. Het management heeft Stichting Weeraba financiële ondersteuning gevraagd bij de aanschaf van een systeem waarmee gebruik kon worden gemaakt van zonne-energie. De intentie was de energie die met zonnecollectoren werd opgewekt te gebruiken als back-up systeem voor de momenten dat de elektriciteit uitvalt. Er werden drie doelstellingen geformuleerd:

  1. Het ziekenhuis werd minder afhankelijk van het instabiele elektriciteitsnet van Uganda.
  2. Met deze investering draagt het ziekenhuis bij aan een van de millenniumdoelen door te kiezen voor duurzame energie.
  3. Er vindt een substantiële kostenreductie plaats door besparing op generatoren en de daarvoor benodigde brandstof.

Vanwege de hoge kosten is dit project in fasen uitgevoerd. In 2009 zijn de operatiekamer, de kinderzaal, de mannen- en vrouwenzaal en de kraamkliniek voorzien van zonne-energie. In 2010 is de tweede fase voltooid waarmee het laboratorium, de kantoren van van het ziekenhuis en een aantal lokalen van de N.T.S. van zonne-energie zijn voorzien. In 2011 bleek het noodzakelijk dat voor de kraamkliniek extra accu’s geplaatst moesten worden. De kliniek bleek meer stroom te verbruiken dan bij de start van het project was ingecalculeerd. In overleg met het management zijn voor de kraamkliniek het benodigd aantal batterijen nieuw aangeschaft en zijn de bestaande batterijen toegevoegd aan de voorziening voor de kinderzaal. Als laatste fase was gepland de leslokalen van de N.T.S. te voorzien van Solar. De school heeft met behulp van subsidie van onder andere de Deense regering een nieuwbouw met vier nieuwe leslokalen kunnen realiseren. Bij deze nieuwbouw zijn met steun van Stichting Weeraba twee lokalen van Solar voorzien.

project opleiding chirurg
In 1999 begon dr. Eddie Kyomugisha, mede op kosten van Stichting Weeraba, aan een driejarige specialisatie tot chirurg. Het managementteam van Villa Maria Hospital verwachtte dat daardoor het peil van de chirurgie die het ziekenhuis kan leveren, werd verhoogd. De aanwezigheid van een chirurg zou ook een uitstraling hebben naar het ziekenhuis als geheel. Dr. Eddie heeft van 2002 tot en met 2011 in het ziekenhuis gewerkt. Een evaluatie leerde dat door de aanwezigheid van een chirurg het aantal grote operaties was toegenomen, dat het ziekenhuis in veel meer gevallen acute hulp kon geven en dat het aantal postoperatieve complicaties aanzienlijk waren afgenomen. Daarnaast verzorgde de chirurg nascholing van zijn collega’s en de staf van het ziekenhuis, waardoor het peil van de dienstverlening ook toegenomen was bij afwezigheid van de chirurg. Op basis van deze resultaten heeft Stichting Weeraba erin toegestemd dat dr. Emmanuel Ssenyondo in augustus 2008 kon beginnen met de driejarige opleiding in Kampala. Hij was al meer dan vier jaar in Villa Maria Hospital werkzaam en was dus geen onbekende van het bestuur van Stichting Weeraba. De kosten van deze opleiding worden voor een deel betaald door het ziekenhuis, aangevuld met een substantiële bijdrage door Stichting Weeraba. Inmiddels heeft dr. Emmanuel Ssenyondo de opleiding afgerond en werkt sinds oktober 2011 als chirurg in Villa Maria Hospital. Hij zal tenminste zes jaar blijven.

bus project
Met behulp van een financiële bijdrage van Stichting Weeraba heeft de N.T.S. een bus kunnen aanschaffen. De bus wordt gebruikt voor het vervoer van de leerlingen van de N.T.S. De leerlingen moeten een bijdrage betalen voor het vervoer. Op deze wijze kunnen de onkosten voor de chauffeur, de brandstof en het onderhoud worden gedekt. Het management van de school reserveert maandelijks een bedrag zodat op termijn een vervangende bus kan worden aangeschaft. Het was de bedoeling dat deze bus ook gebruikt werd voor het vervoer van particulieren op een vast traject Kampala en Masaka. Dit bleek zoveel problemen met zich mee te brengen dat is besloten de bus voornamelijk te gebruiken voor de school. Incidenteel wordt de bus nog verhuurd voor particulier vervoer.

SILC-project (2006-heden)
Een bijzonder succesvol project is het SILC-project. Villa Maria Hospital heeft een Community AIDS Support and Care program. Aan dit programma kunnen gezinnen deelnemen waarvan een lid besmet is met AIDS/HIV of waarin een weeskind aanwezig is waarvan de ouders zijn overleden is aan AIDS. De deelnemers vormen een SILC-groep, waarbij SILC staat voor Saving and Internal Lending Communities. Een groep van zestien tot vijfentwintig mensen legt spaargeld in. De leden kunnen voor een specifiek doel een bedrag tegen een geringe rente lenen, bijvoorbeeld voor schoolgeld of het opzetten van een bedrijfje. Omdat de leden het eigen ingelegde geld lenen, is er een grote sociale druk om het ook weer terug te betalen. Eenmaal per jaar wordt het gespaarde geld aan de leden terugbetaald, inclusief rente. De leden leren op deze wijze dat het loont om het verdiende geld niet direct uit te geven aan dagelijkse behoeften. Door de groep worden een aantal personen benoemd die verantwoordelijk zijn voor de administratie van het project. Op deze wijze biedt het project naast het leren sparen ook de mogelijkheid om ervaring op te doen met het dragen van verantwoordelijkheden en het leiden van een groep. Inmiddels zijn er negentig groepen van vijfentwintig personen, in totaal dus 2250 personen, waarvan 67% vrouw is en 72% AIDS/HIV patiënt of patiëntverzorger is.

echo-apparaat (2011)
Door de inspanningen van een zeer betrokken donateur heeft het ziekenhuis de beschikking gekregen over een echo apparaat ten behoeve van o.a. het onderzoek van zwangere vrouwen.

bibliotheek N.T.S. (2012)
Een recent afgerond project is de bibliotheek van de N.T.S. Met ondersteuning van Stichting Weeraba heeft de N.T.S. boeken, computers en meubilair aan kunnen schaffen, zodat de studenten beschikken over een studiezaal waarin ook de bibliotheek is gesitueerd.

 

Structurele projecten:

fonds schoolgeld (2006-heden)
Veelbelovende studenten, die door omstandigheden na afronding van het eerste studiejaar hun schoolgeld niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op sponsorgelden. De leiding van de school bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt.

Villa Maria Hospital Savings and Credits Scheme (1999-heden)
In 1999 werd met fl14.000 een fonds opgericht waarin de personeelsleden van het ziekenhuis geld kunnen sparen en vooral kunnen lenen. De rente in Uganda is al jaren voor Europese begrippen schrikbarend hoog: tussen de 20% en 30% per jaar. Dit heeft te maken met een hoge inflatie en een hoog risico voor de bank als een arme bevolking geld leent. Met de oprichting van dit fonds wordt de mogelijkheid geschapen ook voor de minder draagkrachtige personeelsleden om tegenslagen op te vangen of economische activiteiten op te zetten. De rente is laag (ongeveer 8% op jaarbasis) en de aflossing geschied in termijnen via inhouding op het loon. De maximum loonsom van drie maandsalarissen. De aanvragen worden beoordeeld door een comité van personeelsleden. Op dit moment heeft het fonds een omvang van €20.000. Het levert een bescheiden bedrag per jaar op, dat terugvloeit naar het budget van het ziekenhuis.

upgrading Staff (1996-heden)
Eerst ad hoc, sinds 2010 jaarlijks, wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor scholing en training van de staf van zowel het ziekenhuis als de opleiding voor verpleegkundigen.

 

Afgeronde projecten:

computerlokaal
Naast een vijftal computers die op dit moment in de bibliotheek beschikbaar zijn voor de studenten, is het de wens van de N.T.S. om te kunnen beschikken over een computerlokaal met meerdere computers. De studenten kunnen dan meer dan op dit moment het geval is voor hun studie gebruik maken van de mogelijkheden van het internet.

röntgenapparaat
Sinds enige tijd is het röntgenapparaat van het ziekenhuis defect. Samen met het management wordt onderzocht of een röntgenapparaat aangeschaft kan worden dat voldoet aan de wensen van het ziekenhuis, waarbij het de voorkeur geniet wanneer het apparaat digitale foto’s maakt, zodat voor analyse overleg gepleegd kan worden met een ziekenhuis uit de omgeving.

huisvesting voor de stafleden
Een lang gekoesterde wens van het management is om de huisvesting van de stafleden te vernieuwen. Er zijn reeds meerdere projectplannen ingediend, maar de omvang is van dien aard dat het de mogelijkheden van Stichting Weeraba tot nu toe te boven gaat. In overleg met het management wordt bekeken op welke wijze dit project toch gerealiseerd kan worden.

speel- en leerhoek voor kinderen die de AIDS/HIV polikliniek bezoeken
Gesponsord door een kinderfysiotherapeut die met pensioen ging is er een speel- en leerhoek ingericht voor kinderen die of zelf in behandeling zijn op de AIDS/HIV polikliniek van Villa Maria Hospital, of die meekomen met hun ouders.

medium care afdeling voor ernstig zieke kinderen
Met steun van één van onze grote sponsoren is in 2012 een ruimte in gebruik genomen om kinderen die ernstig ziek zijn te kunnen behandelen en verplegen. In deze ruimte, één van de kamers in de kinderafdeling, is zuurstof aanwezig, kan er bloed worden toegediend en is permanent een van de verpleegkundigen aanwezig.