Actuele projecten

Fonds schoolgeld (2006-heden)
Veelbelovende studenten, die door omstandigheden na afronding van het eerste studiejaar hun schoolgeld niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op sponsorgelden. De leiding van de school bepaalt wie hiervoor in aanmerking komt. 

upgrading Staff (1996-heden)
Eerst ad hoc, sinds 2010 jaarlijks, wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor scholing en training van de staf van zowel het ziekenhuis als de opleiding voor verpleegkundigen. 

operatiezaal voor de maternity (2016-heden)
Het management van VMH heeft een projectplan ingestuurd voor de realisatie van een operatiezaal in de maternity. Op dit moment heeft het ziekenhuis de beschikking over slechts 1 operatiezaal die niet meer voldoet aan de huidige standaarden voor o.a. het uitvoeren van een keizersnede. De stand van zaken is dat Weeraba  voor de realisatie van dit project ondersteuning heeft gevraagd bij Wilde Ganzen. Deze aanvraag loopt nog. Inmiddels is wel gestart om via acties zoals o.a. het aanschrijven van relaties van Weeraba sponsorgelden te verwerven. Het voornemen is dit project gedurende 2017 te realiseren.