Stichting Weeraba

Stichting Weeraba is in 1995 opgericht door twee Nederlandse artsen en een verpleegkundige, die vanuit de Stichting Memisa werkzaam zijn geweest in Villa Maria Hospital en de Nursing Training School.

De initiatiefnemers:

Peter Voorhoeve is van 1970 tot 1973 als arts werkzaam geweest in Villa Maria Hospital.

Villa Maria Hospital 1973“In augustus 1994 kwam ik tijdens een vakantie na 21 jaar voor het eerst terug in het ziekenhuis. Ik voelde me weer direct betrokken bij alles wat er gebeurde. Toen ik in 1973 vertrok, was Amin nog volop aan de macht. Jarenlang woedde er een burgeroorlog. Ik schrok van de armoede en van de staat waarin het ziekenhuis verkeerde. Tegelijkertijd was ik onder de indruk van de veerkracht en de energie van de mensen; er heerste een sfeer waarin opbouw mogelijk was. Male Kuwuma, mijn Ugandese collega in Villa Maria was erg duidelijk: “Als je iets voor ons wilt doen, probeer er dan voor te zorgen dat het ziekenhuis minder afhankelijk wordt van hulp van buitenaf”.

Paul Spierings werkte als arts in Villa Maria Hospital van 1988 tot 1992.

Villa Maria Hospital 1990“Met veel plezier heb ik met mijn gezin in Uganda gewerkt en gewoond. Wij hebben veel kunnen doen, maar het meest schrijnende was toch wel dat veel zieken niet konden worden geholpen. Recht op gezondheidszorg is in Uganda niet voor iedereen weggelegd, want een ziekenhuisopname moet door de patiënt zelf betaald worden. Er kan ook geen beroep op sociale voorzieningen worden gedaan, omdat die simpelweg niet bestaan. Het is prachtig als we vanuit Nederland het ziekenhuis financieel kunnen ondersteunen, zodat ook voor de arme bevolking gezondheidszorg een reële mogelijkheid wordt”.

Josje de Jong, van 1991 tot 1995 werkzaam als docent verpleegkundige op de Nursing Training School.

Nursing Training School 1995“De directrice zei in haar afscheidsrede dat met mijn vertrek het lijntje met het rijke westen werd doorgeknipt. Jezelf inzetten is belangrijk, het is een teken van hoop voor de mensen daar. Dat heb ik tijdens mijn verblijf heel sterk ervaren. Voortdurend werd mij verzekerd dat onze hulp hard nodig is. Dat deed me beloven om voor Villa Maria te blijven werken”.

Doel van de stichting

Het doel van Stichting Weeraba is de zorg van het ziekenhuis Villa Maria Hospital te bevorderen en de opleiding voor verpleegkundigen te ondersteunen. Het management van het ziekenhuis en de opleiding voor verpleegkundigen bepalen in overleg met het bestuur van stichting Weeraba welke projecten (link naar projecten) zij het meest noodzakelijk vinden. Hierbij zal de stichting met name de initiatieven vanuit  Villa Maria Hospital ondersteunen die de onafhankelijkheid van externe hulp zullen bevorderen.

Werkwijze van de stichting

De gezondheidszorg in Oeganda is naar onze maatstaven nog van een laag niveau en aan de omstandigheden waaronder de zorg moet worden geboden kan veel verbeterd worden. Het bestuur wil zich inzetten om de kwaliteit van de zorg en de opleiding tot verpleegkundige te verbeteren. Zij zal dit doen door financiën beschikbaar te stellen voor bijscholing van de personele staf van het ziekenhuis en de opleiding en een financiële bijdrage te leveren voor de aanschaf van technische apparatuur, onderwijsmiddelen en eventueel onderhoud van gebouwen.

Het benodigde geld hiervoor wil zij in Nederland vergaren door middel van fondswerving in de vorm van subsidie of donaties. Om mensen enthousiast te maken worden met enige regelmaat sponsorreizen georganiseerd, waarbij het ziekenhuis en de opleiding voor verpleegkundigen worden bezocht en aansluitend een reis naar delen van het prachtige Uganda.

Door het geven van lezingen wordt bekendheid gegeven aan het doel van de stichting om op die manier een financiële bijdrage voor de projecten te verwerven.

Beleidsplan 2017 – 2019

Beleidsnotitie 2017-2019