Villa Maria Hospital

Villa Maria Hospital is een plattelandsziekenhuis en ligt in het Masaka District in het zuiden van Uganda. Bezoek de website van Villa Maria Hospital

 

 Streekziekenhuis met 125 bedden

Villa Maria Hospital is een streekziekenhuis met 125 bedden, dat in gezondheidszorg voorziet voor een gebied van 60×80 km, waarin 90.000 mensen wonen. Het bestaat al sinds 1902, en heeft dus een lange geschiedenis.

In het Villa Maria Hospital werken vijf artsen, leidinggevende verpleegkundigen en honderdvijftien MBO en HBO geschoolde verpleegkundigen. Er is ook een grote ondersteunende staf. Het Villa Maria Hospital beschikt over een polikliniek met apotheek en laboratorium, een kinder-, mannen- en vrouwenzaal, een operatiekamer, kraamkliniek en AIDS-kliniek. Het ziekenhuis verleent in de regio de moeder- en kindzorg met o.a. vaccinatieprogramma’s en bezoekt regelmatig vijf buitenposten.

Er worden per jaar ongeveer 4200 mensen opgenomen. De bevolking die op het ziekenhuis is aangewezen, is zeer arm. Veel patiënten kunnen de behandeling en kosten van de opname niet betalen. De polikliniek wordt bezocht door ruim 12.000 mensen per jaar. In de kraamkliniek bevallen zo’n 1200 vrouwen, waarvan 590 via een keizersnede. Wat opvalt is dat het aantal vrouwen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een bevalling in de loop der tijd is gedaald, maar dat het aantal keizersnedes is gestegen. Inmiddels is er een part-time gynaecoloog werkzaam in het ziekenhuis.

Sinds 2002 is er een chirurg aan het ziekenhuis verbonden waarvan de opleiding door Weeraba is betaald. Chirurgie is vaak levensreddend. Er worden per jaar 680 grote en 500 kleinere operaties verricht, de keizersneden niet meegerekend.

Daarnaast worden vanuit Villa Maria 4500 aidspatiënten begeleid en behandeld. Daar horen ook programma’s bij voor de opvang van Aidswezen en andere kwetsbare kinderen. Via onderlinge spaar- en leengroepen worden gezinnen van Aidspatiënten geholpen om een bescheiden gezinsbudget op te bouwen.

Directie en managementteam

Het ziekenhuis heeft een driehoofdige directie en een managementteam. Het management heeft in het jaar 2011 een strategisch plan (link) opgesteld dat als leidraad dient voor het ziekenhuis, en op basis waarvan het ziekenhuis aanvragen doet bij stichting Weeraba. Het management maakt ook elk jaar de begroting en een jaarverslag voor het ziekenhuis (linken).

Studenten uit Nederland

Villa Maria Hospital ontvangt elk jaar tien vierdejaars studenten van de medische faculteit van de Universiteit  Maastricht, die de mogelijkheid krijgen een buitenlandstage van tien weken te lopen.